Skip to main content
Microbiologen EQILENCE

De rol van de microbioloog en de data van EQILENCE.

De spend van medische lab chemicaliën stijgt jaarlijks enorm. Een gemiddeld academisch huis heeft een spend tussen 10-20 miljoen en ieder jaar stijgt dit tussen de vijf en zeven procent.

Inzicht en transparantie in de academische wereld in het ‘Procure to Pay’ proces van lab chemicaliën, dat is waar EQILENCE voor staat. Om dit inzicht en de transparantie te kunnen bieden maken we de lab chemicaliën onderling vergelijkbaar. Hiervoor is EQILENCE afhankelijk van de kennis en expertise van microbiologen. Alleen zij kunnen, met hun inhoudelijke kennis, de producten en onderliggende informatie classificeren, standaardiseren en normaliseren, bijvoorbeeld de normalisatie van de applicaties waarvoor producten gebruikt worden of de standaardisatie van de conjugaten van antilichamen. Deze mensen, die achter de ruim twintig miljoen producten zitten die reeds verwerkt zijn, staan normaliter niet graag in de schijnwerpers. Omdat ze zo belangrijk zijn voor EQILENCE vertellen we toch graag over het belangrijke werk dat ze doen.

Onze microbiologen werken vanuit Pakistan en specifieker vanuit Karachi. Karachi is een van de grootste steden van de wereld met een stedelijke bevolking van 23,5 miljoen mensen. Een voor de meeste van ons onbekend feit over Karachi is dat de eerste documentatie van deze stad voort van komt in documenten van een Nederlands handelsschip, genaamd ‘de Ridderkerk’, dat daar in 1742 op de klippen liep. Een stad als Karachi heeft natuurlijk meerdere universiteiten waarvan de bekendste de ‘University of Karachi’ is. Wij zijn  trots op onze vier vrouwelijke microbiologen, Asfia, Firdous,  Umama en Uzma.  Medewerkers met ieder een eigen universitaire specialisatie. Hieronder verslagen van twee van onze medewerkers en hoe zij tegen het werk aankijken.

Uzma:

“In mijn eerdere functie als microbioloog in de voedingsindustrie zorgde ik ervoor dat ons voedsel niet bedorven raakt door schimmels of bacteriën en probeerden we verschillende technieken te vinden om het bederf te voorkomen. We testen verschillende eindproducten om besmettingen of bacteriële belasting te identificeren. De verschillende technieken die we gebruiken in de levensmiddelenmicrobiologie zijn onder te verdelen in twee delen: de directe methoden en de indirecte methode. Directe telmethoden zijn standaardplaattelling, membraanfilters, directe microscopische telling, spiraalplaat telling, etc. Indirecte telmethoden zijn de methoden van het meest waarschijnlijke aantal, methyleenblauw reductietest, troebelheid, drooggewicht en hoeveelheid stof etc.

Binnen EQILENCE ben ik nu onder andere verantwoordelijk voor de classificatie, normalisatie en standaardisatie van specifieke productdata waar ik als microbioloog mee werkte. Samen met mijn collega’s zorg ik ervoor dat de producten die aangeboden worden in het S-DAS een juiste representatie hebben en onderling vergeleken kunnen worden. Vanuit mijn achtergrond was het altijd belangrijk om zeer precies en nauwgezet te werken. Dat komt ook heel goed van pas in het werk dat we hier doen in ons team.”

Umama:

“Aangezien EQILENCE zich bezighoudt met de producten die gebruikt worden in diverse onderzoeks- en klinische laboratoria in respectievelijk universiteiten en ziekenhuizen, dienen de productspecificaties eenvoudig en begrijpelijk te zijn voor de kopers. Dit kan alleen gedaan worden door een persoon die enerzijds zeer goed op de hoogte is van de verschillende deelgebieden en vocabulaire van het onderwerp en anderzijds een ervaren onderzoeker is die op het niveau van de kopende onderzoekers en clinici kan denken en ervoor zorgt dat alle vragen met betrekking tot het product beantwoord worden, nog voordat ze zich voordoen.

Wij zijn er om dit te doen door gebruik te maken van onze kennis en praktische ervaringen van immunologie, genetica, biochemie, bio informatica, klinische, voedsel & milieu microbiologie, virologie, bacteriologie, mycologie, parasitologie, en zelfs onderzoeksmethodologie die ons niet alleen laat denken, met behulp van de geest van de onderzoekers, maar ook het plannen en beheren van onze taken & het werk van ons team.”

Onze microbiologen dragen enorm bij aan de transparantie in uw inkoopproces. Met deze transparantie kunt u de spend van medische lab chemicaliën op een juiste manier managen!

  • + 31 (0) 43-2010660
  • info@eqilence.nl
  • Wim Duisenbergplantsoen 31, 6221SE, Maastricht , Nederland
  • Fokkerstraat 18, 2811 ER Reeuwijk, Nederland